Informatikai szótár
(Informatikai kifejelzések, rövidítések értelmezése; dr. Halasy Gyula www.halasi.eu)


(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (sz) (t) (u) (v) (w) (z) (zs)


A

AD = Activ Directory
Microsoft Windows jogosultság kezelő rendszere.

A.D. = Activity Diagrams
Tevékenység diagramok. Modelezi az ügyrendi folyamatot és viselkedést ellenőrzött szerkezettel. Start - indítás, ténykedés, döntés kapcsán lévő végrehajtott tett ezek eredményénak synchronization bar összhangba hozása a Stop - befejezésa folymat végéig.

API = Application Process Interface
Alkalamzás végrehajtási kapcsolodás

ASP = Active Server Page
Aktív szolgáltatói oldal. Általában a WEB szerverhez kapcsolódik.
WEB ASP progarmozás

ASP = Application System Provider
Alkalamzás rendszer biztosító. Mindent a megbízott végez.

Ugrás a lap tetejére!

B

BE = Back-End
Felhasználó által nem látott felület, pl.: adatbázis, adattárház

BAM = Business Activity Monitoring
Üzleti tevékenységek ellenőrzése

BI = Business Inteligents
Üzleti Intelligencia rendszerek
Cognos az oktatásban
Cognos bemutatók
Cognos BI PowerPlay WEB reports
Üzleti inteligencia rendszerekről Gödöllő
Microsoft BI
BI portál

BPR = Bussines Process Reengienering (Remodelling)
Üzleti folyamatok újra szervezése (újra modellezése)

BSC = Balanced Score Card
Kiegyensúlyozott teljesítmény mutató

Ugrás a lap tetejére!

C

CGI = Common Gateway Interface
Közös kapu a kapcsolathoz

CPM = Corporate Performance Management
Vállalati teljesítés kezelése

CRM = Customer Relationship Management
Ügyfélkapcsolatkezelő funkció, modul egy ERP rendszerben CRM rendszer (Demo) ProcesScope képre kattintva

CSS = Cascading StyleSheet
Lépcsőzetes stípuskapuk, WEB lapok szerkeszéséhez, Könyv:DAN LIVINGSTON: CSS & DHTML WEBFEJLESZTŐKNEK
Könyv példák
Tutorial magyarnyelvű leírások
CSS oktatás MBE-n
Angolnyelvű telejes anyag

CT = Computer Technology
SZámítástechnika oktatási anyag
!! legutóbb nem működött Számítástechnikai oktatási anyag (komplex) sulinet

CWM = Common Warehouse Metamodel
Közös adattárház modell
További információ a CWM-ről

D

DB = DATA BASE
Adatbázis kezelő rendszerek
MySql Adatbáziskezelő ingyenes
Adatbázis rendszerek

DBI = Daily Business Inteligents
Napi üzleti információk

DBDesigner = Database Designer
Adatbázis tervező (Mysql) ingyenes
Adatbázis tervező rendszer

DMZ = Demilitaryzed Zone
Védelmi zóna. Az információ elérése az előtt vagy mögötte van elhelyezve.

DOS = Disk Operation System
Lemez rendszerű számítógépet működtető rendszer
Ingyens DOS operációs rendszer

DOWNLOAD = Download
Magyar Microsoft letöltő hely
Mikrosoft magyar hivatalos letöltőhelye
Átfogó IT programok

DSS = Desision Support System
Döntés támogató rendszterek
Döntés támogató rendszerek LAP portal

DW = DataWarehouse
Adattárház
Adattárház oktatási anyag
Adattárház előadás anyag
Adatbázis és adattárház oktatási anyag Veszprém

EIS = Enterprise Information System
Vállalati információs rendszer

E

ECM = Enterprise Content Management
Vállalati (Üzleti) tartalom kezelés
Üzletti tartalom (Dokumentáció) kezelés leírása

EDI = Electronic Data Interchange
Elektronikus adat csere (szabványitott módon)

EDU = Education

Microsoft oktatás
Microsoft Üzleti megoldás oktatás
MOODLE Távoktatási program csomag

ERP = Enterprise Resource Planning
Vállalati erőforrás tervezési rendszer - Vállalatirányitási rendszer

ERP általános oktatási anyag
Termelés
Axapta
Navision 3.70
Navision 3.70 Funkció leírás
ERP -IT PPT-k Csonka tanár úr anyagából
Q-DAS program leírása
GDF vezetői információs rendszerkről
Angol portalCikkek ERP-ről
Magyarországi ERP rendszerek LAP portal
Ügyviteli szoftverekből pár

ETL = Extract, Transform & Load
Kiterjesztés, átvitel és feltöltés

EPF = Enterpice Performance Foundation
Vállalat Teljesítmény alapok

F

FE = Front-End
Felhasználó által látott felület pl.: WEB browser

Freeware = Ingyenes programok

Ingyenes Programok

G

GIKOF = Gazdasági Informatikai Kutatási és Oktatási Forum

Gazdasági Informatikai Kutatási és Oktatási Forum

G.P.C = General - Purpose Concepts
Általános terv elképzelés. Számos diagram típusnál használható. Sablonos diagram. Program csomagok, függőségek, megjegyzések.

H

HTTP(s) = Hyper Text Transfer Protokol (sequre)
Szöveges átviteli felület (biztonságos módon)

HTML = Hyper Text Modeling Language
Web-es program nyelv; Könyv: DUMMIES könyvek HTML 4 ,Ed Tittel
MOzilla ingynes HTML szekesztő
HTML szekesztés oktatása
HTML szerkesztés teljes anyag

I

INTERNET = INTERNET
Globális világhálózat
INTERNET oktatása KANDÓN

IS = Information System
Információs rendszerek
Információs rendszerek oktatási anyag PPT
Információs rendszerek

ISAPI = Internet Server Application Process Interface
Internet kapcsolat, hasonló mint a CGI és Servlet.

ISO/IEC = International Organisation for Standardisation
Nemzetközi szabványositásai szervezet -1946, IEC International Electrotechnical Commision bizittság

I.D. = Interaction Diagram
Kölcsönhatás ábrázolás. Az objektumok és idősorrendek kölcsönhatásának mintáját mutatja be. Ez lehet Sequence diagram - sorrendiség, Collaboration diagram - együtt működési diagram

IQM = Information Quality Management
Információminőség biztosítása Információ minőségbiztosítása

IT = Information technology
Információ technológia
Információ technológia lap portál
IT infrastructura Management
IT infrastructura Management - Menedzser szoftverek
Bevezetés az informatikába Oktatási anyag
Információ technológia oktatási anyagok
Információ technológia Miskolci Egyetem Oktatási anyagai

ITB = Informatikai Tárcaközi Bizottság
Informatikai tárcaközi bizottság ajánlásai
ITB ajánlásai az IT folyamatokra

J

JAVA = Java programozás
Java script programozási alapismeretek
JAVA programozási nyelv oktatási anyag
Jáva szkript oktatása teljes

JDK = Java Development Kit
Java fejlesztési eszköz

JIT = Just In Time
Éppen időben történő anyag ellátás. Logisztikai fogalom.

Jegyzetek = Jegyzetek
Különböző oktatási jegyzetek
Számítástechniaki jegyzetek (alapok), de van más is

JSP = Java Servlet Protokol
Java-s alkalmazás futtatási felület. A servlet-et egyszer kell lefordítani és utána bárhonnan futtaható

K

L

LINUX = LINUX nyílt forráskódú operációs rendszer

Nyílt forráskódú operációs rendszerek
Nyílt forráskódú operációs rendszerek letöltés
LINUX PPT oktatási anyag

LINK = LINK kapcsolatok további web-re

Linkek egy középiskolai oktatótól (Szalayné)

M

MDA = Model Driven Architecture
Modell vezérelt arcitektúra

MDD = Model Driven Development
Modell vezérelt fejlesztés

MDX = Multidimensional Expression
Több dimenziós kifejezés

MOF = Meta Object Facility
Adatleíró objektum lehetőségek

MRP = Matreial Requirement Planing
Anyagszükséglet tervezés
Anyagszükséglet tervezés MRP, MRP I, MRP II, CRP

N

Network = Network system
Hálózati rendszerek
Hálózati rendszerek
Hálózati rendszerek oktatói anyagok Sulineten
Hálózati rendszerek oktatás

O

OpenOffice = Ingyenes irpdai rendszer

Ingyenes Irodai rendszer

Oktatás = Oktatási anyagok

Jedlik oktatási anyagok

P

PHP = PHP web programozás
Szakirodalom: PHP HALDÓKNAK, Fekete Könyv
Perfact
Interbook

PM = Project Management

Projekt menedzsment információ
Projekt minta
Projekt menedzsment oktató anyag
SCRUM Projekt Manager, Agile Methodology

Programize = Programozás lap

Programozás lap programozási nyelvekről

PPT = PowerPoint Presentation

Bemutatóanyag készítée

PRINCE = PRojects IN Controlled Environments
Projektek kivitelezése ellenőrzött körülmények között
PRINCE angolnyelven
PRINCE ITB web lapján Projected Project Steering

PROPS = Projected Project Steering
Az Ericsson belső projektirányítási módszertana

Q

QBE = Query By Exampl
Metaadatmodell megfogalmazási mód

QuickBook = Kisvállalkozások könyvelő programja

Interaktív bemutató a programban

R

ROI = Return On Investment
Képlet a hivatkozott oldalon
Magyarázat

RUP = Retional Unify Process

S

SE = Software Engineering
Szoftver Fejlesztés (tervezés)
Szoftver tervezés www.software-engin.com PDF, PPT
Szoftver tervezés System Engineering Management

Sequrity = Sequrity
Biztonságtechnika Bs7799
BS7799 biztonságtechnika feladata
Biztonságtechnika LAPOK

SDK = System Development Kit
Rendszer fejlesztési eszköz

SCM = Service Control Manager

SCM = Supply Chain Management
Beszállítói lánc kezelés, vagy ellátási lánc menedzsment.

SMTP = Simple Mail Transport Protocol
Egyszerű levél átviteli felület

SOAP = Simple Object Access Protokol
Egyszerű objektum elérési felület

SOFTVER = Programok
Programok a web-en
Programok a web-en

SSADM = Structured Systems Analysis and Design Method
Struktútált rendszerelemzési és tervezési módszertan

SSL = Sequre Socket Layer
Biztonsági hely nézet

SQL = Standard Query Language

Szabványos lekérdezési nyelv

SZ

T

Tartalom szolgáltató Tartalomszolgáltató portal szótár elérés

Informatikai ABC szószedet

TCO = Total Cost of Ownership
Teljes költsége a tulajdonosnak

TCP/IP = Transfer Computer Protocol/ Internet Protocol
Internetes adatátvitelek
TCP/IP oktatási anyag

Training = Training
Oktatás
Általános Oktatási anyagok diákoknak (nem csak informatika)

TQM = Total Quality Management
Teljeskörű minőségirányitási folyamat

U

UI = User Interface
Felhasználói felület

UML = Unified Modeling Language
Egységes Modellező Nyelv
UML modellező nyelv,
UML modellező nyel regisztáció után ingyenes,
UML oktatási anyag

URL = Uniform Resource Locator

UCD = Use Case Diagrams
Használandó esemény ábrák. Megmutatják a kapcsolatot az actors - szereplők és a rendszerben előforduló események között. A szereplők örökölhetik egymás tulajdonságát. A szereplők (személy, nyomtatós,stb.) inherits- örökölhetik egymás tulajdonságát. Az események include - kapcsolódhatnak vagy extend - kiterjesztődhetnek.

V

W

WSDL = Web Service Description Language
WEB szolgáltatást leíró nyelv

Z

ZS


Ugrás a lap tetejére!

2004.